Blog

Sidder du, som jeg, også sommetider og dagdrømmer om at ændre det danske skolesystem? For 5 år siden, da mine børn var ganske små, skrev jeg denne artikel, om hvordan jeg ville ændre hele undervisningssystemet. Min holdning er uændret i dag. Jeg kaldte mit nye univers for "Børnespiralen", og hvis jeg havde en tryllestav, så ville alle Danmarks børn gå i denne type skolesystem i dag. Dengang blev artiklen udgivet af den eneste instans, der kunne rumme mig: Visionspartiet's månedsblad. ;-) Her får du min artikel:

 

"Den nye tids Børnespiral

 

Den måde vi behandler vores børn på, skaber fremtiden indenfor ALLE samfundets områder. Hvis børn ikke vokser op med en god selvtillid, en tryg baggrund og en sund krop, kommer samfundet til at betale for det. Sådan er det i dag. Derfor må vi søge efter kernen til de problemer vi ser, i dagens Danmark.

 

I min position som rådgiver oplever jeg, at mænd og kvinder i dag ofte mangler selvtillid og evnen til at kende sig selv. Mange er ”trætte” af deres arbejde, og ser altid frem til at gå en ”bedre og mindre stresset tid i møde”. Denne tabte forbindelse til sig selv, indtræder allerede i barndommen, hvor livsmønsteret grundlægges. Den almindelige dansker, bliver hurtigt skubbet ud i en samfundsnorm, hvor der ikke er plads til individualitet. Vi bliver alle puttet i en kasse, stærkt overvåget af andre, og passer vi ind, får vi ros. Ligger vi derimod lidt udenfor de forventninger, der er til os, så lærer vi hurtigt, at vi er ”anderledes”. Denne følelse bliver hurtigt lig med ”ikke at være god nok”, og her starter det mønster, som mange fører videre hele vejen igennem livet, hvis de ikke er stærke nok til at bryde mønsteret.

 

 

 

Dette mønster skaber på længere sigt voksne mennesker, der er usikre på ”hvem de er”. Mange har svært ved at tro på sig selv, og er angste for at træde frem med deres sande potentiale. Dette giver usikkerhed i hverdagen, stress, depressioner, og kroppen påvirkes af, at selvet hele tiden nedgøres af tankerne. På sigt gør dette kroppen syg, og det er igen på samfundet regning.

 

 

 

Hvordan hjælper vi så vores børn med, at få det godt med sig selv? Der er utrolig mange ting vi kan gøre for at styrke vores børns selvtillid og glæde ved livet. Der er utallige styrkende øvelser som kan lære børn, at forstå sig selv og at elske sig selv. Dette skal indføres helt fra starten af livet. Der skal være den trygge oplevelse af, at være længe sammen med sine forældre hver eneste dag. Derudover skal det enkelte barn ses som et individ, og der skal være plads til ALLE slags børn. I bund og grund handler det om at finde den ”ene” ting, som man elsker at beskæftige sig med. Det skal være uddannelsessystemets førsteprioritet, at hjælpe mennesker med, at elske det, de laver.

 

Dette kræver også en ændring i den måde, de voksne ser på børnene. Derfor skal voksne tage deres ansvar alvorligt og arbejde på at forstå sig selv. Når de voksne har det god med ”den de er”, og lever i nuets glæde, giver det børnene plads til at ”være dem DE er”.

 

 

 

Ideén bag denne nye opstilling er, at give børn og unge:

 

  1. En god selvtillid

  2. Et godt sammenhold/medfølelse for andre mennesker

  3. Muligheden for at finde sit sande potentiale uden for mange blindgyder

  4. Forhindre psykiske og fysiske sygdomme

  5. Muligheden for at få en afslappet og sjov barndom

  6. Optimere even til at samarbejde

  7. Muligheden for at lære og huske det, de har lært.

  8. En hurtigere vej til erhvervslivet

  9. Et mere kreativt og produktivt erhvervsliv

 

10. Et lykkeligere og mere harmonisk liv for den enkelte

 

 

 

 

 

Større frihed og glæde til underviserne

 

Uddannelsen af pædagoger og lærere skal opdeles efter Boström og Schmidts læringsstilsmodel, i visuelle, auditive, taktile og kinæstetiske grupper. I disse grupper undervises der i alle fag, samt i de andre gruppers læringsstile. Derudover skal der også undervises i ”De mange intelligenser”, Montessori, og der skal være åbenhed overfor nye læringsstile som passer til fremtidens børn. Derudover skal uddannelsen, ud over de almindelige fag, indeholde: Guidet meditation, Tai chi/Yoga, Den nye tids børn og ”Lær at give slip for voksne”. Der skal være kurser i, hvordan man taler til børn, med rummelighed og respekt i stemmen, som kun kommer af en ægte respekt for den enkelte, uanset hvordan han/hun opfører sig. Derfor skal lærerens rummelighed også øves og udvikles. Pædagoguddannelsen skal først og fremmest bygge på den grundlæggende årsag til, at man vælger at blive lærer. Det er kærligheden til børn, og ønsket om at ”give noget godt videre” til de små sjæle, der skal ud i den store verden. Læreren skal elske rammerne for sit arbejde, og føle sig fri til at følge sin ”indre røst” i undervisningen, frem for læringsplanerne, som ingen alligevel kan huske, når skolen er forbi.

 

 

 

Drop systemerne

 

 

 

Det nye uddannelsessystem, kræver af ALLE, at vi tør at vende det hele på hovedet. Vi skal væk fra ”systemparadigmet”, og holde op med at putte vores børn i stramme kasser, men i stedet lade dem folde sig ud som de individer DE ER. Den nye tids børnespiral, skal give plads til udvikling, som accepterer livet, som en vej fyldt med lærdom, som både kan gå frem og tilbage. Vi skal også droppe forventingen til at alle børn skal lære alle fag. Mange af de fag, som er på skemaet skal ændres til at blive åbne liniefag, fra en tidlig alder. Børn er født med en større viden om, hvad de brænder for at lave, end vi giver dem kredit for. Det skjulte potentiale i hver barn, skal ikke dæmpes ned ved, at man prøver, at lære barnet det hele, med i stedet bringes frem ved, at man lader barnet vælge selv. Når barnet selv er ”klar” til at lære, vil læringen blive mere effektiv og langt sjovere. Det er især i alderen 1-6 år at børn udvikler deres potentialer, og samtidig er glade for at lære. Derfor skal pædagogerne i de tidlige år, være uddannet til at kunne deltage aktivt i det daglige, og have resurserne til, at kunne være til stede, hos det enkelte barn.

 

 

 

 

 

Børnespiralen

 

 

 

I dag er børns ”resultater” nummer ét på listen over, hvad vi definerer som en god skole. Dette paradigme skal skiftes ud, fra at være et RESULTATorienteret skolesystem til at være en OMSORGSorienteret børnespiral, hvor børn lærer at elske sig selv, og dermed, kan bidrage mere til samfundet. Fagene skal ændres, så indholdet kan blive fornyet. Til det formål skal der nedsættes en gruppe af eksperter, der har erfaring med de 4 læringsstile, Montessori, Steiner og De mange intelligenser. Ud fra disse teorier skal de bedste undervisningsmetoder danne grundlag for de nye fag og pædagogiske redskaber.

 

 

 

Sådan ser den nye model ud i grove træk:

 

 

 

Babyer 0-1 år: Indtil barnet er 1 år gammelt har moderen/faderen fuld barselsorlov.

 

 

 

Småbørn 1-3 år: Alle børn kommer i halvdags dagpleje/babystue med max. 4 børn pr. voksen. Moderen/faderen har deltidsbarsel, indtil barnet bliver 4 år. Det vil sige, at børn kun må komme i institution/dagpleje i max 5 timer om dagen eller 3 dage om ugen. Der vil være åbne lejestuer fordelt i kommunale og private lokaler, som forældrene kan benytte sammen med børnene. Pædagogerne skal efteruddannes i principperne fra ovennævnte teorier. D.v.s.: Der skal være mere fokus på læring igennem kreativ og respektfuld leg med de voksne. (Montessori og Steiner)

 

 

 

Børnehave 3-6 år: (både private og kommunale) Her opdeles børnene i to grupper CIRKA 3-4,5 år og 4,5 -6 år. Børnene flytter gruppe når ”de er klar”, og ikke defineret udfra alder (Ingen tests af barnet, men man følger sin fornemmelse som forældre og pædagog, ikke sine forventninger). Max. 15 børn på en stue, og max. 30 børn i hele børnehaven. I denne aldersgruppe skal hvert enkelt barn følges nøje, og der skal læres igennem legen. Her kan introduceres bogstaver, skrivning, matematik, engelsk, fysiske udfordringer, kropskenskab, massage og længerevarende projekter såsom korsstingsbilleder el.a. Der er ikke her tale om tavleundervisning, men en undervisning der skal foregå i kreativt/bevægeligt regi, og virke som en leg for barnet.

 

 

 

Børnehaveklasse 6-7 år: Her defineres bla. barnets indlæringsfrekvens efter Boström og Smidts læringsstil (læs mere her: http://www.svenderikschmidt.dk/svend-erik/laeringsstil/) og ”De mange intelligenser” (læs mere her: http://intelligenser.emu.dk/temami/mi/index.html).

 

 

 

Startskole 7-12 år: Klasser opdelt i grupper efter lige mange visuelle, taktile, auditive og kinæstetiske børn. Opdelingen af børnenes læringsstile foregår i regning, læsning, tal og bogstaver og skrivning. Gruppearbejde på tværs af klassetrin og spor. Max. 25 børn i hvert klasse. Man har fag som ”Læsning”, ”Skrivning”, ”Tal og bogstaver”, ”Regning”, ”Engelsk”, ”Andre sprog”, ”Meditation”, ”Bevægelse”, ”Gør noget godt/fællesskab”, ”Musik”, ”Natur”, ”Kunst”, ”Krop-sind-ånd”, ”Idéudvikling, ”Min sunde krop”, ”Verdensforståelse”, ”Økonomi” og ”IT”. Der vil også være skiftende samarbejde med de andre spor. Ingen tests. Faget ”Historie” bliver tilvalgsfag, sammen med ”Religion”, ”Biologi” og ”Geografi”. Ingen heldagsskoler. Ingen lektier.

 

 

 

Slutskole:.12-16 år: Klasser opdelt i grupper efter visuelle, auditive og kinæstetiske børn. Projektarbejde på tværs af klassetrin. Børnene deltager aktivt i undervisningen ved at indgå i et samarbejde med læreren og hinanden. Det vil sige, at børnene skiftes til at undervise hinanden og arbejder i grupper. Der vil også være skiftende samarbejde med de andre spor. Man har fag som ”Sproglig grammatik”, ”Forfatter”, ”Matematik”, ”Engelsk”, ”Meditation”, ”Bevægelse”, ”Gør noget godt”, ”Musik”, ”Natur”, ”Kunst”, ”Krop-sind-ånd”, ”Idéudvikling (ingen grænser)”, ”Min sunde krop”, ”Økonomi og samfund”, ”Verdensforståelse og teknologi. Faget ”Historie” bliver tilvalgsfag, sammen med ”Religion”, ”Biologi/fysik” ”Politik”, og sprogfag, hvor der undervises i et sprog(fx. spansk, fransk, tysk, italiensk.) Ingen tests -kun opbyggende samtaler. Ingen heldagsskoler. Ingen lektier.

 

 

 

Formålsuddannelserne

 

Alle nuværende videregående uddannelser omdøbes til ”formålsuddannelserne”.

 

Formålsuddannelserne tilbyder videnskabelige, praktiske eller kreative uddannelser.

 

 

 

Førstudieårene 16- ca. 19 år:

 

Alle de videregående/formålsuddannelser skal have et førstudieår, hvor eleverne forberedes til de fag, som de vil blive undervist i, når de starter på den endelige uddannelse. Der undervises i et alderspassende niveau og formålsuddannelsen tilpasser de efterfølgende år til den viden, der allerede er givet i førstudieåret. Visuelle, taktile, auditive og kinæstetiske elever, kan nu frit vælge at samarbejde med hinanden, efter selvvalgt gruppearbejde. Hver elev kan max. tage 3 førstudieår (på 3 forskellige formålsuddannelser), før de beslutter sig til det endelige studie.

 

 

 

Formålsuddannelsen:

 

19-ca. 25 år: Formålsuddannelserne skal indeholde praktikplads/er (50/50). Ingen tests -kun opbyggende samtaler. Projektopgaver laves i grupper. Lektien er praktikpladsen.

 

På dette tidspunkt skulle alle unge være godt rustet til livet.

 

 

 

Dette er mit ønske for fremtidens børn. Jeg ønsker, at vi alle skal begynde at se livet som en leg i stedet for at se ”et samfund der er i økonomisk krise, som behøver at opdrætte ”de klogeste børn i verden”. Vi må indse, at det ikke er så vigtig, at børn kan mange fag, men endnu vigtigere, at de har det godt med at være ”dem de ER”, og at de VED hvem de er. Mennesker skal ikke kunne ALT, men derimod finde DERES EGEN VEJ. Jeg ved, at der er bedre og sjovere måder at styrke børns kreativitet på, og så vil jeg love, at vi vil se nogle dygtige og produktive mennesker i fremtidens Danmark!"

 

 

 

Artikel skrevet af

 

 

 

Marie Louise Delphina Mygdal

 

 

 

 

 
 

 

 

Livets grundlæggende formål er frihed. Det er frihed vi higer efter, og søger i enhver situation hele livet igennem. Vores første forbindelse med os selv, vores evne til at finde generelle ting som lykke og glæde livet igennem, handler om frihed.

 

I dagens samfund tror vi ikke på, at denne frihed til at kende os selv, er en iboende evne. Vores børn får 10 års skolegang med en vifte af fag, som skal give dem et bredt overblik over, hvad der rører sig i livet. Derefter forventer man så, at de skal være istand til at danne sig deres egen mening om, hvem de er, og at de i så fald følger deres valg resten af livet. Der er to spørgsmål forbundet med dette. Det første er, hvorvidt man forvirrer børnene, når man giver dem mange faglige instrukser? Der andet er, hvordan vi udnytter det gyldne potentiale, der bor i et hvert menneske?

 

Når verden for eksempel, har set og været betaget af nye opfindelser, kunst, musik, arkitektur osv., er det værd at tænke over hvordan disse kreationer er blevet til. Enhver rigtig god skabelsesprocess finder sted i et ”rum”, hvor personen, der skaber det, er istand til at være i kontakt med det ”noget” der er større end ham/hende selv. Det sted hvor energien flyder let og ubesværet. Det er dér, hvor personen er i fuldstændig kontakt med sin ”åre”, sin mening og det som han/hun er sat på jorden for at bringe hertil. En sådan åre er vi alle født med.

 

Hvad sker der så med det rene barn, der fødes ind i en verden, som har tendens til at lære børn, at de ikke må, ikke skal, være frie. Frihed handler ikke om praktisk opdragelse, det handler om at have lov til, at vælge, at være glad og lykkelig. Lige som barnet er, når det kommer hertil. Nu lægges begrænsning, på begrænsning og barnet skal opføre sig ”ordentligt”, i forhold til tidligere tiders regler, som hidtil er skab ud fra bevidsthed præget af autoritet og angst. ”Du skal være sådan og sådan! Her er en masse fag, som ”vi” mener, at du skal kunne, for de handler om livet, og når du har lært dem, så kan du vælge, hvem du er.” Her er den første grundlæggende fejl, at de fag, som skolen tilbyder, ikke tilnærmelsesvis handler om at finde sin vej i livet.

 

Midt i al den lærlom, glemmer børnene alt om deres frie grundtilstand, der gav dem mulighed for at kende sig selv. De forsøger at være lige gode til alt, fordi i skolen beder dem om det. Værst af alt, så udpensles det, når der er noget de ikke er gode til, og problemer bliver skabt omkring deres person. De skal passe, i samfundets kasse. Hvis de er for stille, bekymres der, og hvis de larmer, så undersøges der, og alt for ofte diagnosticeres der.

 

Hvad så med det gyldne potentiale? Efter mange år med lærdom i troen på at det personlige formål med livet skal læres, og at det er hårdt arbejde at opnå sine drømme, så kræver det et gevaldigt bevidsthedsskift. At vi må lære, at alt det, vi lærte i skolen og i samfundet, ikke passer. For samfundet og ethvert menneske, kender til ”åren”, men ingen tør tro på, at den rent faktisk eksisterer længere. Ingen ved at ”åren” er fælles for alle, og at den altid findes, og aldrig kan forsvinde. Vi er alle skabt med den ,og den er vejen ind til alle vores drømme og ønsker, og ingen er undtaget her. Den er faktisk propfyldt med alle de drømme, vi nogensinde har haft, men den har én betingelse. Drømmene bliver ikke opfyldt, før du, med din rene intention, bestiller det, du ønsker.

 

Når du har fyldt dit ”rum”, med frygt for ikke at kunne, være lige så god som, og hele tiden lader andre diktere, hvem DU er, så er det, det du bestiller. Hele tiden.

Hvis du i stedet fyldte dit rum med tanker og følelser som:”Jeg er istand til at leve et liv i fuldstændig overensstemmelse, med den jeg ER, og det har kun positiv effekt, på mine relationer, at jeg udelukkende er i mit gyldne rum, og her manifesterer alt sig i fuldstændig overensstemmelse, med det jeg ønsker. Det er til gavn for alle, at jeg elsker mig selv, og realiserer mit allerdybeste jeg. Jeg føler kærlighed og omsorg, i alt hvad jeg gør, og oplever. Jo mere, at jeg føler dette, jo større bliver mit ”rum”, og disse følelser af kærlighed breder sig ud over alle mine oplevelser og handlinger. Nå jeg er ét med mig selv, skaber jeg allerbedst, og er den bedste version af mig. Verden frydes over det, jeg er i stand til at bringe og manifestere, og det jeg giver, løfter verdens vibration, til et bedre sted at være, for alle.”

 

Er du en forældre, der ønsker at give dit barn denne frihed? Så vil du måske føle, at du ”har verden imod dig”. Sagen er dog den, at når du tænker således, så bliver det således. Ønsker du at bringe frihed ind i dit barn, så gør det -aktivt! Lær dig selv at være og blive i dit eget ”rum”. Der, hvor du fyldes med kærlighed og autensitet, til alt hvad du ER. Vær dér, hvor du er hjemme, i dig selv, hvor DU er fri. Vid, at kun herfra kan du føle, at dit barn er frit. Flyt højt i dig selv, og føl dit barn som værende frit, i alt hvad han/hun gør. Denne følelse vil integrere sig i dit barn, og komme stærkt tilbage til jer begge. Jeres liv vil snart ikke kunne ”se” og føle, andet end frihed og glæde.

 

Brug 1 måned på at øve kærligheden og taknemmeligheden i dit liv. Tænk ingen negative tanker, og byt alt ud med det diamentrale positive modstykke. Lad dig ikke ryge af sporet, men tilgiv dig selv, når du gør det. Tænk dig selv som en nyfødt, ren og lykkelig. Glem alt om lærere, pædagoger, samtaler, tests osv. Tilgiv altid andre, for de handler kun ud fra deres egen vibration. Kun ved at finde kærligheden og friheden frem i dit liv, kan du hjælpe dit barn til at gøre det samme. Lær dit barn at føle sig fri i en hvilken som helst situation, uanset andres niveau på lykkestigen. Lær dit barn at andres begrænsninger, er deres begrænsninger, kun deres. Snart vil barnet kun lægge mærke til det gode og slet ikke se, ej heller føle, alt det andet.

 

Sæt nu dit barn ind i dit rum, smilende, fuld af glæde, kærlighed og frihed.   

 Vores søn har altid været god til at skabe kreative ting. Han går rundt i huset og garagen, for at finde materialer, så han kan udvikle sin idé. Ingen af os ved helt, hvad han har gang i, indtil at vi ser det færdige resultat. For lige pludselig står der en flyver, en lyslampe, et flot maleri, en taske med mange rum, et hus til hunden eller andet.

 

Da vi forleden skulle til skole/hjem samtale, fandt vi ud af, at det eneste fag han ikke kan lide, er billedkunst! Det kom selvfølgeligt bag på os, så vi spurgte ham straks hvorfor. ”Jeg må ikke lave det, jeg vil.”, svarede han.

 

Det fik mig til at tænke på dengang, jeg selv gik til billedkunst for 25 år siden. Jeg havde en veninde, som tegnede så fantastisk - som en voksen trænet person. I billedkunsttimerne, blev der givet faste opgaver, som f.eks.: tegn uden at løfte hånden, mal et portræt af din sidemand med grundfarver osv. Men min veninde begyndte altid at glemme opgaven, og kørte ud i hendes egen kreative spor. Her skabte hun de mest fantastiske tegninger! Men da læreren kom, fik hun skæld ud, fordi hun ikke løste opgaven præcist, som hun skulle!

 

Til skole/hjem samtalen, fortalte jeg så billedkunstlæreren om dette. ”Vores søn føler sig for begrænset til at kunne udleve den kreativitet, der kommer til ham, derfor kan han ikke lide at have billedkunst.”, sagde jeg. Så stemte fritidshjemspædagogen i og fortalte: ”Ja, det er din søn, der finder på de mest spændende kreative ting, og at han inspirerer alle de andre til at gøre det samme! Det er flotte ting, som jeg, aldrig kunne have fundet på, med min begrænsede kreativitet.”

 

Her er et af skolernes dilemmaer i den nye tid. For nogle grænser er skam sunde grænser! Men jeg spørger mig selv, hvorfor et fag med titlen KUNST, rummer så lidt kunst. For kunst er vel, et andet ord for: Der hvor mennesket møder Gud. Der hvor den uendelige frihed indfinder sig, og KREATIVITET finder sted. Hvis der en nogen lokaler, på en skole, hvor dette kan ske, så er det vel i billedkunstlokalet.

 

Jeg siger ikke, at der ikke skal være retningslinier. For ikke alle børn skal være kunstnere, og skal hjælpes og vejledes, til at lære at tegne og male. Men kære billedkunstlærer: Når du ser et barn, der begynder at forsvinde ind i den verden, hvor kunsten skabes, så lad ham eller hende være. Giv dem plads til at skabe, og se så, om du ikke vil opdage, den egentlige årsag til, at du engang valgte at blive billedkunstlærer. Hjerte

 

Videoen herunder viser, hvad der kan ske, når man virkelig giver kreativiteten frit spil!!

 http://www.youtube.com/watch?v=QGfN2XCEyyI

 

Vores bekendte er nu lettede over, at deres søn endelig har fået diagnosen A.D.H.D! 

"Vi er midt i en skilsmisse, så det er dejligt, at der endelig er kommet ro på ham, nu hvor han har fået medicinen!", lyder det fra faren. 

Drengen er en dejlig og rolig dreng, og vi har aldrig set ham ligne et typisk A.D.H.D. barn. Der var dog problemer med vredesudbrud i skolen, og når han var derhjemme.

Familien havde fortalt lægen, at de skulle skilles, og var så blevet bedt om at træffe et valg om hvorvidt de skulle fortælle ham om det, før eller efter, at de havde undersøgt ham. De valgte at fortælle det efter undersøgelsen, og gik så i to måneder, med stærke spændinger i det dysfunktionelle parforhold, og ventede til han var færdigudredt.

"Har I prøvet at undlade gluten, sukker og mælk fra hans kost?" spørger jeg. 

"Ja, men han kan jo så godt lide pasta og kager", siger moren, "så det er jo svært!" 

Jo, deres søn, som før var en rolig og dejlig dreng, undtaget når han var to steder: skolen og hjemme, har nu fået et stempel for resten af livet. Og lige i følgevandet beskeden:”Og forresten så skal far og mor skilles -og det har intet med dig at gøre!” (Men bare rolig, du kommer ikke til at reagere på det, nu hvor medicinen bedøver dine følelser, så det kommer først væltende frem senere i livet...)

Kunne det have været afhjulpet af at få balance i forholdet imellem forældrene, få ham testet for intolerencer eller finde en bedre klasse, spørger jeg mig selv...?

Har dit barn tendens til aggressiv

eller "drilsk" adfærd?

 

Den nye tids børn har alle forskellige reaktionsmønstre. Hos flere kan man dog opleve en opførsel som skræmmer både forældrene og deres omgangskreds. De børn, som er meget højt vibrerende, kan nemlig have så svært ved at tilvænne sig denne verden, at de oplever symptomer som agressivitet, afmagt, hysteri eller vrede. Dette kan udmunde sig i fysiske udbrud såsom drilleri, mobning eller voldsom fysisk adfærd.

 

Deres DNA er ikke tunet til denne verdens onder og de ønsker frihed, i langt højere grad end mange forældre er i stand til at give dem. Et barn med en gammel sjæl ser ikke sig selv, som et barn med de begrænsninger vi tillægger dem. De er så forbundet med deres højere selv, som er den guddommelige sjælsdel, at de ikke føler, at de ér, eller bør behandles, som andet end det. Det er den del af mennesket, som man f. eks. kan opleve, når man mediterer. Denne styrke, hos børnene, kan skræmme voksne fra vid og sans, og gøre dem ganske forvirrede og bange for deres egne børn.

 

 

Hvorfor er disse børn som de er?

 

 Børnenes adfærd kan skyldes flere forskellige faktorer, men som udgangspunkt har de alle det fælles mål: At gøre verden til et bedre sted for alle.

 

Mange forældre i nutidens verden har tendens til at overforkæle deres børn. Forkælelsen kan komme i form af gaver eller overdreven omsorg. Denne forkælende opdragelsesform, skyldes forældrenes egen angst for ikke at være gode nok -særligt kvindernes.

 

Kvinder er, i denne inkarnation, bla. ved at rekalibrere deres feminine ”sjælssystem”. Kvinder er igennem tiden, for det meste, blevet behandlet uden respekt, og har derfor en del at gøre op med, når det gælder tidligere kvindelige inkarnationer.

 

Mændene kæmper også med en dybereliggende skam, da deres kulturarv har ledt verden ned i en mørk og stivnet systempræget bevidsthed. De er nu ved at finde en ny måde, hvorpå de kan benytte deres maskuline styrke, uden at være magtsyge og dominerende, som deres kulturarv har dikteret. Mange kæmper af denne grund med manglende selvværd, skam og angst for at stå ved sin sande identitet. Dette kan føre til, at børnene ikke får sat tilstrækkelige grænser, og derfor ”opdrager sig selv”, i form at skrig, råb og aggressivitet.

 

Andre forældre kan være helt ovre i den anden grøft, når det gælder deres børns opførsel. De fleste forældres første reaktion på et barn, der opfører sig agressivt, er en umiddelbart følelse af, at ”det er ganske uacceptabelt!”. Det kan vise sig i form af et chok, der går over i hårdhed og vrede, efterfulgt af skuffelse. Denne form for reaktion er også en arv fra en lang kultur, hvor agressivitet er blevet besvaret med agressivitet. Derfor ligger dette mønster så dyb indeni os, at det kan være svært for mange at reagere anderledes.

 

Børn, at den nye tid, er ”programmeret” med kærlighed, når de fødes, men når de møder ”skæld ud” i stedet for kærlig respekt, bliver de frustrerede og føler afmagt. Når børnene reagerer med agressivitet, siger de i virkeligheden til deres forældre: ”Få nu gjort bugt med den skam og mangel på kærlighed til dig selv -ellers må jeg blive ved, indtil du lærer, at elske dig selv -det er jo vores sjælsaftale!”

 

 

Er det så forkert, at ville opdrage sit barn til at være social velfungerende i denne verden?

 

Nej, det er ikke forkert! Alle er bedre tjent med at kunne fungere sammen med andre, og jo hurtigere vi kan lære det, vi skal lære, jo bedre vil vores verden blive.

 

Hvis dit ellers raske barn har tendens til agressivitet el. lignende, er, det første du skal gøre, at checke dig selv*. Du skal spørge dig selv, hvilke følelser der kommer op i dig, når dit barn opfører sig sådan, og hvor disse følelser kommer fra. Vær ærlig, gå så dybt, som du kan, og udforsk dine egne svagheder, også selvom det gør ondt. Afviser du dig selv, så kan du hurtigt komme til at afvise dit barn, og dømmer du dig selv, så dømmer du nok også dit barn. Tør du være helt ærlig? Giv plads til at lære udfra dine reaktioner, der er affødt af dit barns opførsel.

 

 

Derefter skal du se, om du kan opleve dit barn som din lille læremester. Det vil ikke sige, at du skal tillægge ham/hende en forældrerolle, men blot en vejlederrolle. Prøv, om du kan se dit barn, som den gamle sjæl han/hun er, og oplev, hvordan det føles, at dit barn er kommet til verden for at hjælpe dig, med at opnå en højere bevidsthed, hvor gammel angst, skam og vrede hører fortiden til.

 

Når du nu har lært og ændret dit eget adfærdmønster, vil du automatisk begynde at behandle dit barn med kærlig respekt, frem for overdreven omsorg eller dominerende trusler og skæld ud. Kærlig respekt avler kærlig respekt, og du vil se en forandring i dit barn, hurtigere end du regner med.

 

Forsøg at forstå dit barn, uden at presse det, og lad barnet komme til orde, uden at afbryde. Accepter barnet fuldt ud, også når det er aggressivt, og vær taknemmelig for det, du lærer. Denne ro vil øjeblikkeligt blive kanaliseret over i barnet, som ikke længere vil føle sig afvist.

 

Barnets aggressivitet har, meget sansynligt, før handlet om den følelse, du sendte over i barnet, hver gang det volte problemer: Afvisning. Da du reagerede med frustration hørte barnet: ”Min mor/far sender en meget ubehagelig og dømmende følelse over i mig, det må betyde, at han/hun ikke elsker mig.” Når du, i stedet, begynder at sende accept til dit barn, igennem kærlig og respektfuld opdragelse hører barnet: ” Min mor/far udstråler energien, at jeg er god nok, som jeg ér, uanset hvordan jeg opfører mig, og det giver mig lyst til at gøre det samme mod dem.” Barnet kan herefter begynde at acceptere andre mennesker, som de er, og bedre indgå i sociale sammenhæng, uden at skulle beskytte sig selv hele tiden.

 

Hvis der er gået mange år, skal I huske, at gamle roller skal skiftes ud, og hvis der behøves hjælp til det, er det rigtig godt at erkende det, og handle på det. Med tålmodighed og selvrealisering, kan I vende selv det mest aggressive barn til, at blive et lykkeligt barn: ”Når mor/far elsker sig selv, har jeg også frihed til at elske mig selv.”

 

 

 *Børn kan reagere voldsomt på fysiske lidelser el. smerter uden at have sprog til at udtrykke det. Chek derfor altid om barnet kan fejle noget rent fysisk. 

 

 

Hvad kan I ellers gøre?

 Når I som forældre har foretaget ovenstående ændringer, er der flere ting, som kan være til hjælp for jeres barn. Men husk, at tage imod lærdommen, før I springer ud i de praktiske løsninger, for ellers vil disse ikke virke efter hensigten!! Led efter de løsninger universet tilbyder jer -der er ingen facit, men kun nu'ets energi, som du finder ved at lade din intuition råde.

 

Den nye tids børn kan have så høj en sjælsvibration, at det kan påvirke kroppen i højere grad end man vil tro. Der forekommer f.eks. flere og flere tilfælde, af børn med allergier og intolerens overfor forskellige fødevarer osv.

 

Her kommer en historie fra min egen familie:

Siden vores ældste søn var lille, observerede vi en ændring i hans adfærd, hver gang han spiste sukker. Han begyndte bogstavelig talt, at dreje rundt om sig selv, indtil at han blev så svimmel, at han faldt på numsen. Det var dengang til alles store fornøjelse, da det så ret sjovt ud. Som mor, vidste jeg dog, at det ikke var helt normalt, og derfor gik jeg i gang med at skære ned på hans sukkerindtag, dog uden at forbyde det helt. Da vi fik vores anden søn, tegnede det samme mønster sig.

 

En dag skulle vi for første gang over til nogle naboer, som vi lige havde lært at kende. Det var op til jul, og de havde sat æbleskiver, med puddersukker, marmelade, chokolade og slikskåle på bordet, sammen med varm kakao og saftevand. Da der var gået 20 minutter, begyndte vores drenge at opføre sig meget respektløst. De blev drilske og aggressive, og det var ikke længere muligt at få øjenkontakt med dem. På det tidspunkt kom der en stor følelse af skam op i mig. Jeg ville ikke have, at det første indtryk vores naboer skulle have af vores børn, var denne opførsel, som på ingen måde viste, hvem de var. Dagen efter skrev jeg en lang sms til dem om, hvordan jeg slet ikke kunne kende drengene dagen før, og at sukkeret måtte have påvirket dem til at blive så aldeles forfærdelige. Skam med skam på!

 

 

Først efter, at jeg havde arbejdet på denne skam i mig selv, opstod der, et år senere, en mulighed for at få fødevaretestet vores drenge. Det viste sig, at der var mange ting, de ikke kunne tåle, og sukker stod højt på listen!

 

Vis kroppen hele tiden skal arbejde med intolerenser, kan den hurtigt blive overbelastet. At regulere kroppens ubalancer, er helt klart med til at gøre livet lettere for den nye tids børn.

 

 

Dette kan også gøres i form af naturmedicin som homæopatiske dråber el. lign. Naturens egen medicin er meget god for den energi børnene kommer med. Den er meget nænsom, og støtter den energi, der tilstræbes. Mange voksne vil ikke have stærke reaktioner på naturmedicin, på grund af, at deres vibration ikke er nær så modtagelig. Derfor kan det tage tid for medicinen, at virke på dem. Den nye tids børn derimod, er så rene og åbne, at bare et par dråber, kan gøre en kæmpe forskel. Hvis du ønsker, at ændre dit barns adfærd ved hjælp af homæopatisk medicin, anbefaler jeg, at du også selv tager det, eller får hjælp på anden vis, for som sagt, så ændres der intet, før du selv har været igennem din egen process.

 

 

Nogle børn har så svært ved at være i verden, enten på grund at deres opdragelse, eller fordi at deres vibration er så høj, at den er helt uforenelig med deres omgivelser. For disse børn kan det måske ikke være nok, at forældrene ændrer adfærd, men de har også brug for en kærlig respektfuld tone i hverdagen, og nogle andre indlæringsformer end samfundet ellers tilbyder. Da man ikke kan være sikker på, at finde den slags alle steder, findes der institutioner, der specialiserer sig i den type børn. Det kan være guld værd, for nogle børn, at komme til et sted hvor accept og forståelse er nøgleordene. Her er det igen vigtigt, at forældrene lægger AL skam på hylden, og i stedet finder glæde ved, at deres barn er et sted, der passer rigtig godt til ham/hende. Disse børn er som regel de, med de aller ældste sjæle. De har valgt at gøre et stort indtryk i dette liv, så deres omverden, igennem deres situation, vil lære rigtig medfølelse at kende. Verden kan, via dem, lære en masse om accept og kærlighed til sig selv og andre. Disse børn holder de største lys. Her er virkelig noget at være stolt af!

 

 

Afslutningsvis vil jeg sige, at alle forældre gør det bedste de kan, med den bevidsthed de har! Det er samfundet, der ikke passer til den nye tids børn og ikke omvendt. Verden er ved at åbne øjnene for, at vi alle er forskellige, og accepten er på vej ind. Gør dit eget bevidsthedsarbejde, og hvis du er tålmodig lidt endnu, så vil du se, at de, der vil transformere denne verden er den nye tids vidunderlige børn!

 

 

  

Herunder er en liste over behandlere, som jeg mener er nogle af de dygtigste i Danmark:

 

Spirituelle vejledere og healere -mest til voksne:

 Pia Felding:

http://www.angel-healing.dk/

 

Ilse Johannesen:

http://www.dengyldnesol.dk/clairvoyance.htm

 

Fødevaretest:

Tine Marcussen:

http://www.klinik-lyspunkt.dk/allergi

 

http://www.genarrayt.dk/index.php/da/ (Har ikke selv prøvet dette, men det lyder interessant. Husk dog at blodprøver ikke altid er præcise, men sammen med en pulstest kan de give svar, som verden bedre vil acceptere i øjeblikket.)

 

Naturmedicin og spirituel behandling til børn og voksne:

Gitte Damgård:

http://www.dengyldnezone.dk/3502264

 

Alm. læge og speciallæge i homæopatisk medicin Eddie Jalving:

http://www.jalving.dk/kontakt.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyeste kommentarer

26.07 | 12:51

Hej Marie Louise

Jeg har søgt mange steder efter dig, da jeg gerne vil i kontakt med dig. Jeg ved ikke om denne vej virker, men nu prøver jeg.

Mvh. Søren

...
08.03 | 17:46

To ekstremt gode børnehaver i Fredensborg er: Skovlyset og Friheden. <3

...
08.03 | 17:45

Kære Ingrid. Tusinde TAK for din søde besked. Det varmer mig dybt i hjertet. <3 Kh Marie Louise Delphina

...
07.03 | 18:23

Kære Marie Louise!
Jeg og vore tre små børn storelsker din fine bog! Tak tak tak 😘
Kender du en skole/ børnehave for stjernebørn i Nordsjælland?!
K.h. I & små

...