Blog

Hvis jeg kunne ændre Danmarks skolesystem

Sidder du, som jeg, også sommetider og dagdrømmer om at ændre det danske skolesystem? For 5 år siden, da mine børn var ganske små, skrev jeg denne artikel, om hvordan jeg ville ændre hele undervisningssystemet. Min holdning er uændret i dag. Jeg kaldte mit nye univers for "Børnespiralen", og hvis jeg havde en tryllestav, så ville alle Danmarks børn gå i denne type skolesystem i dag. Dengang blev artiklen udgivet af den eneste instans, der kunne rumme mig: Visionspartiet's månedsblad. ;-) Her får du min artikel:

 

"Den nye tids Børnespiral

 

Den måde vi behandler vores børn på, skaber fremtiden indenfor ALLE samfundets områder. Hvis børn ikke vokser op med en god selvtillid, en tryg baggrund og en sund krop, kommer samfundet til at betale for det. Sådan er det i dag. Derfor må vi søge efter kernen til de problemer vi ser, i dagens Danmark.

 

I min position som rådgiver oplever jeg, at mænd og kvinder i dag ofte mangler selvtillid og evnen til at kende sig selv. Mange er ”trætte” af deres arbejde, og ser altid frem til at gå en ”bedre og mindre stresset tid i møde”. Denne tabte forbindelse til sig selv, indtræder allerede i barndommen, hvor livsmønsteret grundlægges. Den almindelige dansker, bliver hurtigt skubbet ud i en samfundsnorm, hvor der ikke er plads til individualitet. Vi bliver alle puttet i en kasse, stærkt overvåget af andre, og passer vi ind, får vi ros. Ligger vi derimod lidt udenfor de forventninger, der er til os, så lærer vi hurtigt, at vi er ”anderledes”. Denne følelse bliver hurtigt lig med ”ikke at være god nok”, og her starter det mønster, som mange fører videre hele vejen igennem livet, hvis de ikke er stærke nok til at bryde mønsteret.

 

 

 

Dette mønster skaber på længere sigt voksne mennesker, der er usikre på ”hvem de er”. Mange har svært ved at tro på sig selv, og er angste for at træde frem med deres sande potentiale. Dette giver usikkerhed i hverdagen, stress, depressioner, og kroppen påvirkes af, at selvet hele tiden nedgøres af tankerne. På sigt gør dette kroppen syg, og det er igen på samfundet regning.

 

 

 

Hvordan hjælper vi så vores børn med, at få det godt med sig selv? Der er utrolig mange ting vi kan gøre for at styrke vores børns selvtillid og glæde ved livet. Der er utallige styrkende øvelser som kan lære børn, at forstå sig selv og at elske sig selv. Dette skal indføres helt fra starten af livet. Der skal være den trygge oplevelse af, at være længe sammen med sine forældre hver eneste dag. Derudover skal det enkelte barn ses som et individ, og der skal være plads til ALLE slags børn. I bund og grund handler det om at finde den ”ene” ting, som man elsker at beskæftige sig med. Det skal være uddannelsessystemets førsteprioritet, at hjælpe mennesker med, at elske det, de laver.

 

Dette kræver også en ændring i den måde, de voksne ser på børnene. Derfor skal voksne tage deres ansvar alvorligt og arbejde på at forstå sig selv. Når de voksne har det god med ”den de er”, og lever i nuets glæde, giver det børnene plads til at ”være dem DE er”.

 

 

 

Ideén bag denne nye opstilling er, at give børn og unge:

 

  1. En god selvtillid

  2. Et godt sammenhold/medfølelse for andre mennesker

  3. Muligheden for at finde sit sande potentiale uden for mange blindgyder

  4. Forhindre psykiske og fysiske sygdomme

  5. Muligheden for at få en afslappet og sjov barndom

  6. Optimere even til at samarbejde

  7. Muligheden for at lære og huske det, de har lært.

  8. En hurtigere vej til erhvervslivet

  9. Et mere kreativt og produktivt erhvervsliv

 

10. Et lykkeligere og mere harmonisk liv for den enkelte

 

 

 

 

 

Større frihed og glæde til underviserne

 

Uddannelsen af pædagoger og lærere skal opdeles efter Boström og Schmidts læringsstilsmodel, i visuelle, auditive, taktile og kinæstetiske grupper. I disse grupper undervises der i alle fag, samt i de andre gruppers læringsstile. Derudover skal der også undervises i ”De mange intelligenser”, Montessori, og der skal være åbenhed overfor nye læringsstile som passer til fremtidens børn. Derudover skal uddannelsen, ud over de almindelige fag, indeholde: Guidet meditation, Tai chi/Yoga, Den nye tids børn og ”Lær at give slip for voksne”. Der skal være kurser i, hvordan man taler til børn, med rummelighed og respekt i stemmen, som kun kommer af en ægte respekt for den enkelte, uanset hvordan han/hun opfører sig. Derfor skal lærerens rummelighed også øves og udvikles. Pædagoguddannelsen skal først og fremmest bygge på den grundlæggende årsag til, at man vælger at blive lærer. Det er kærligheden til børn, og ønsket om at ”give noget godt videre” til de små sjæle, der skal ud i den store verden. Læreren skal elske rammerne for sit arbejde, og føle sig fri til at følge sin ”indre røst” i undervisningen, frem for læringsplanerne, som ingen alligevel kan huske, når skolen er forbi.

 

 

 

Drop systemerne

 

 

 

Det nye uddannelsessystem, kræver af ALLE, at vi tør at vende det hele på hovedet. Vi skal væk fra ”systemparadigmet”, og holde op med at putte vores børn i stramme kasser, men i stedet lade dem folde sig ud som de individer DE ER. Den nye tids børnespiral, skal give plads til udvikling, som accepterer livet, som en vej fyldt med lærdom, som både kan gå frem og tilbage. Vi skal også droppe forventingen til at alle børn skal lære alle fag. Mange af de fag, som er på skemaet skal ændres til at blive åbne liniefag, fra en tidlig alder. Børn er født med en større viden om, hvad de brænder for at lave, end vi giver dem kredit for. Det skjulte potentiale i hver barn, skal ikke dæmpes ned ved, at man prøver, at lære barnet det hele, med i stedet bringes frem ved, at man lader barnet vælge selv. Når barnet selv er ”klar” til at lære, vil læringen blive mere effektiv og langt sjovere. Det er især i alderen 1-6 år at børn udvikler deres potentialer, og samtidig er glade for at lære. Derfor skal pædagogerne i de tidlige år, være uddannet til at kunne deltage aktivt i det daglige, og have resurserne til, at kunne være til stede, hos det enkelte barn.

 

 

 

 

 

Børnespiralen

 

 

 

I dag er børns ”resultater” nummer ét på listen over, hvad vi definerer som en god skole. Dette paradigme skal skiftes ud, fra at være et RESULTATorienteret skolesystem til at være en OMSORGSorienteret børnespiral, hvor børn lærer at elske sig selv, og dermed, kan bidrage mere til samfundet. Fagene skal ændres, så indholdet kan blive fornyet. Til det formål skal der nedsættes en gruppe af eksperter, der har erfaring med de 4 læringsstile, Montessori, Steiner og De mange intelligenser. Ud fra disse teorier skal de bedste undervisningsmetoder danne grundlag for de nye fag og pædagogiske redskaber.

 

 

 

Sådan ser den nye model ud i grove træk:

 

 

 

Babyer 0-1 år: Indtil barnet er 1 år gammelt har moderen/faderen fuld barselsorlov.

 

 

 

Småbørn 1-3 år: Alle børn kommer i halvdags dagpleje/babystue med max. 4 børn pr. voksen. Moderen/faderen har deltidsbarsel, indtil barnet bliver 4 år. Det vil sige, at børn kun må komme i institution/dagpleje i max 5 timer om dagen eller 3 dage om ugen. Der vil være åbne lejestuer fordelt i kommunale og private lokaler, som forældrene kan benytte sammen med børnene. Pædagogerne skal efteruddannes i principperne fra ovennævnte teorier. D.v.s.: Der skal være mere fokus på læring igennem kreativ og respektfuld leg med de voksne. (Montessori og Steiner)

 

 

 

Børnehave 3-6 år: (både private og kommunale) Her opdeles børnene i to grupper CIRKA 3-4,5 år og 4,5 -6 år. Børnene flytter gruppe når ”de er klar”, og ikke defineret udfra alder (Ingen tests af barnet, men man følger sin fornemmelse som forældre og pædagog, ikke sine forventninger). Max. 15 børn på en stue, og max. 30 børn i hele børnehaven. I denne aldersgruppe skal hvert enkelt barn følges nøje, og der skal læres igennem legen. Her kan introduceres bogstaver, skrivning, matematik, engelsk, fysiske udfordringer, kropskenskab, massage og længerevarende projekter såsom korsstingsbilleder el.a. Der er ikke her tale om tavleundervisning, men en undervisning der skal foregå i kreativt/bevægeligt regi, og virke som en leg for barnet.

 

 

 

Børnehaveklasse 6-7 år: Her defineres bla. barnets indlæringsfrekvens efter Boström og Smidts læringsstil (læs mere her: http://www.svenderikschmidt.dk/svend-erik/laeringsstil/) og ”De mange intelligenser” (læs mere her: http://intelligenser.emu.dk/temami/mi/index.html).

 

 

 

Startskole 7-12 år: Klasser opdelt i grupper efter lige mange visuelle, taktile, auditive og kinæstetiske børn. Opdelingen af børnenes læringsstile foregår i regning, læsning, tal og bogstaver og skrivning. Gruppearbejde på tværs af klassetrin og spor. Max. 25 børn i hvert klasse. Man har fag som ”Læsning”, ”Skrivning”, ”Tal og bogstaver”, ”Regning”, ”Engelsk”, ”Andre sprog”, ”Meditation”, ”Bevægelse”, ”Gør noget godt/fællesskab”, ”Musik”, ”Natur”, ”Kunst”, ”Krop-sind-ånd”, ”Idéudvikling, ”Min sunde krop”, ”Verdensforståelse”, ”Økonomi” og ”IT”. Der vil også være skiftende samarbejde med de andre spor. Ingen tests. Faget ”Historie” bliver tilvalgsfag, sammen med ”Religion”, ”Biologi” og ”Geografi”. Ingen heldagsskoler. Ingen lektier.

 

 

 

Slutskole:.12-16 år: Klasser opdelt i grupper efter visuelle, auditive og kinæstetiske børn. Projektarbejde på tværs af klassetrin. Børnene deltager aktivt i undervisningen ved at indgå i et samarbejde med læreren og hinanden. Det vil sige, at børnene skiftes til at undervise hinanden og arbejder i grupper. Der vil også være skiftende samarbejde med de andre spor. Man har fag som ”Sproglig grammatik”, ”Forfatter”, ”Matematik”, ”Engelsk”, ”Meditation”, ”Bevægelse”, ”Gør noget godt”, ”Musik”, ”Natur”, ”Kunst”, ”Krop-sind-ånd”, ”Idéudvikling (ingen grænser)”, ”Min sunde krop”, ”Økonomi og samfund”, ”Verdensforståelse og teknologi. Faget ”Historie” bliver tilvalgsfag, sammen med ”Religion”, ”Biologi/fysik” ”Politik”, og sprogfag, hvor der undervises i et sprog(fx. spansk, fransk, tysk, italiensk.) Ingen tests -kun opbyggende samtaler. Ingen heldagsskoler. Ingen lektier.

 

 

 

Formålsuddannelserne

 

Alle nuværende videregående uddannelser omdøbes til ”formålsuddannelserne”.

 

Formålsuddannelserne tilbyder videnskabelige, praktiske eller kreative uddannelser.

 

 

 

Førstudieårene 16- ca. 19 år:

 

Alle de videregående/formålsuddannelser skal have et førstudieår, hvor eleverne forberedes til de fag, som de vil blive undervist i, når de starter på den endelige uddannelse. Der undervises i et alderspassende niveau og formålsuddannelsen tilpasser de efterfølgende år til den viden, der allerede er givet i førstudieåret. Visuelle, taktile, auditive og kinæstetiske elever, kan nu frit vælge at samarbejde med hinanden, efter selvvalgt gruppearbejde. Hver elev kan max. tage 3 førstudieår (på 3 forskellige formålsuddannelser), før de beslutter sig til det endelige studie.

 

 

 

Formålsuddannelsen:

 

19-ca. 25 år: Formålsuddannelserne skal indeholde praktikplads/er (50/50). Ingen tests -kun opbyggende samtaler. Projektopgaver laves i grupper. Lektien er praktikpladsen.

 

På dette tidspunkt skulle alle unge være godt rustet til livet.

 

 

 

Dette er mit ønske for fremtidens børn. Jeg ønsker, at vi alle skal begynde at se livet som en leg i stedet for at se ”et samfund der er i økonomisk krise, som behøver at opdrætte ”de klogeste børn i verden”. Vi må indse, at det ikke er så vigtig, at børn kan mange fag, men endnu vigtigere, at de har det godt med at være ”dem de ER”, og at de VED hvem de er. Mennesker skal ikke kunne ALT, men derimod finde DERES EGEN VEJ. Jeg ved, at der er bedre og sjovere måder at styrke børns kreativitet på, og så vil jeg love, at vi vil se nogle dygtige og produktive mennesker i fremtidens Danmark!"

 

 

 

Artikel skrevet af

 

 

 

Marie Louise Delphina Mygdal

 

 

 

 

 
 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.07 | 12:51

Hej Marie Louise

Jeg har søgt mange steder efter dig, da jeg gerne vil i kontakt med dig. Jeg ved ikke om denne vej virker, men nu prøver jeg.

Mvh. Søren

...
08.03 | 17:46

To ekstremt gode børnehaver i Fredensborg er: Skovlyset og Friheden. <3

...
08.03 | 17:45

Kære Ingrid. Tusinde TAK for din søde besked. Det varmer mig dybt i hjertet. <3 Kh Marie Louise Delphina

...
07.03 | 18:23

Kære Marie Louise!
Jeg og vore tre små børn storelsker din fine bog! Tak tak tak 😘
Kender du en skole/ børnehave for stjernebørn i Nordsjælland?!
K.h. I & små

...
Du kan lide denne side