Blog

Har dit barn tendens til aggressiv eller "drilsk" adfærd...

Har dit barn tendens til aggressiv

eller "drilsk" adfærd?

 

Den nye tids børn har alle forskellige reaktionsmønstre. Hos flere kan man dog opleve en opførsel som skræmmer både forældrene og deres omgangskreds. De børn, som er meget højt vibrerende, kan nemlig have så svært ved at tilvænne sig denne verden, at de oplever symptomer som agressivitet, afmagt, hysteri eller vrede. Dette kan udmunde sig i fysiske udbrud såsom drilleri, mobning eller voldsom fysisk adfærd.

 

Deres DNA er ikke tunet til denne verdens onder og de ønsker frihed, i langt højere grad end mange forældre er i stand til at give dem. Et barn med en gammel sjæl ser ikke sig selv, som et barn med de begrænsninger vi tillægger dem. De er så forbundet med deres højere selv, som er den guddommelige sjælsdel, at de ikke føler, at de ér, eller bør behandles, som andet end det. Det er den del af mennesket, som man f. eks. kan opleve, når man mediterer. Denne styrke, hos børnene, kan skræmme voksne fra vid og sans, og gøre dem ganske forvirrede og bange for deres egne børn.

 

 

Hvorfor er disse børn som de er?

 

 Børnenes adfærd kan skyldes flere forskellige faktorer, men som udgangspunkt har de alle det fælles mål: At gøre verden til et bedre sted for alle.

 

Mange forældre i nutidens verden har tendens til at overforkæle deres børn. Forkælelsen kan komme i form af gaver eller overdreven omsorg. Denne forkælende opdragelsesform, skyldes forældrenes egen angst for ikke at være gode nok -særligt kvindernes.

 

Kvinder er, i denne inkarnation, bla. ved at rekalibrere deres feminine ”sjælssystem”. Kvinder er igennem tiden, for det meste, blevet behandlet uden respekt, og har derfor en del at gøre op med, når det gælder tidligere kvindelige inkarnationer.

 

Mændene kæmper også med en dybereliggende skam, da deres kulturarv har ledt verden ned i en mørk og stivnet systempræget bevidsthed. De er nu ved at finde en ny måde, hvorpå de kan benytte deres maskuline styrke, uden at være magtsyge og dominerende, som deres kulturarv har dikteret. Mange kæmper af denne grund med manglende selvværd, skam og angst for at stå ved sin sande identitet. Dette kan føre til, at børnene ikke får sat tilstrækkelige grænser, og derfor ”opdrager sig selv”, i form at skrig, råb og aggressivitet.

 

Andre forældre kan være helt ovre i den anden grøft, når det gælder deres børns opførsel. De fleste forældres første reaktion på et barn, der opfører sig agressivt, er en umiddelbart følelse af, at ”det er ganske uacceptabelt!”. Det kan vise sig i form af et chok, der går over i hårdhed og vrede, efterfulgt af skuffelse. Denne form for reaktion er også en arv fra en lang kultur, hvor agressivitet er blevet besvaret med agressivitet. Derfor ligger dette mønster så dyb indeni os, at det kan være svært for mange at reagere anderledes.

 

Børn, at den nye tid, er ”programmeret” med kærlighed, når de fødes, men når de møder ”skæld ud” i stedet for kærlig respekt, bliver de frustrerede og føler afmagt. Når børnene reagerer med agressivitet, siger de i virkeligheden til deres forældre: ”Få nu gjort bugt med den skam og mangel på kærlighed til dig selv -ellers må jeg blive ved, indtil du lærer, at elske dig selv -det er jo vores sjælsaftale!”

 

 

Er det så forkert, at ville opdrage sit barn til at være social velfungerende i denne verden?

 

Nej, det er ikke forkert! Alle er bedre tjent med at kunne fungere sammen med andre, og jo hurtigere vi kan lære det, vi skal lære, jo bedre vil vores verden blive.

 

Hvis dit ellers raske barn har tendens til agressivitet el. lignende, er, det første du skal gøre, at checke dig selv*. Du skal spørge dig selv, hvilke følelser der kommer op i dig, når dit barn opfører sig sådan, og hvor disse følelser kommer fra. Vær ærlig, gå så dybt, som du kan, og udforsk dine egne svagheder, også selvom det gør ondt. Afviser du dig selv, så kan du hurtigt komme til at afvise dit barn, og dømmer du dig selv, så dømmer du nok også dit barn. Tør du være helt ærlig? Giv plads til at lære udfra dine reaktioner, der er affødt af dit barns opførsel.

 

 

Derefter skal du se, om du kan opleve dit barn som din lille læremester. Det vil ikke sige, at du skal tillægge ham/hende en forældrerolle, men blot en vejlederrolle. Prøv, om du kan se dit barn, som den gamle sjæl han/hun er, og oplev, hvordan det føles, at dit barn er kommet til verden for at hjælpe dig, med at opnå en højere bevidsthed, hvor gammel angst, skam og vrede hører fortiden til.

 

Når du nu har lært og ændret dit eget adfærdmønster, vil du automatisk begynde at behandle dit barn med kærlig respekt, frem for overdreven omsorg eller dominerende trusler og skæld ud. Kærlig respekt avler kærlig respekt, og du vil se en forandring i dit barn, hurtigere end du regner med.

 

Forsøg at forstå dit barn, uden at presse det, og lad barnet komme til orde, uden at afbryde. Accepter barnet fuldt ud, også når det er aggressivt, og vær taknemmelig for det, du lærer. Denne ro vil øjeblikkeligt blive kanaliseret over i barnet, som ikke længere vil føle sig afvist.

 

Barnets aggressivitet har, meget sansynligt, før handlet om den følelse, du sendte over i barnet, hver gang det volte problemer: Afvisning. Da du reagerede med frustration hørte barnet: ”Min mor/far sender en meget ubehagelig og dømmende følelse over i mig, det må betyde, at han/hun ikke elsker mig.” Når du, i stedet, begynder at sende accept til dit barn, igennem kærlig og respektfuld opdragelse hører barnet: ” Min mor/far udstråler energien, at jeg er god nok, som jeg ér, uanset hvordan jeg opfører mig, og det giver mig lyst til at gøre det samme mod dem.” Barnet kan herefter begynde at acceptere andre mennesker, som de er, og bedre indgå i sociale sammenhæng, uden at skulle beskytte sig selv hele tiden.

 

Hvis der er gået mange år, skal I huske, at gamle roller skal skiftes ud, og hvis der behøves hjælp til det, er det rigtig godt at erkende det, og handle på det. Med tålmodighed og selvrealisering, kan I vende selv det mest aggressive barn til, at blive et lykkeligt barn: ”Når mor/far elsker sig selv, har jeg også frihed til at elske mig selv.”

 

 

 *Børn kan reagere voldsomt på fysiske lidelser el. smerter uden at have sprog til at udtrykke det. Chek derfor altid om barnet kan fejle noget rent fysisk. 

 

 

Hvad kan I ellers gøre?

 Når I som forældre har foretaget ovenstående ændringer, er der flere ting, som kan være til hjælp for jeres barn. Men husk, at tage imod lærdommen, før I springer ud i de praktiske løsninger, for ellers vil disse ikke virke efter hensigten!! Led efter de løsninger universet tilbyder jer -der er ingen facit, men kun nu'ets energi, som du finder ved at lade din intuition råde.

 

Den nye tids børn kan have så høj en sjælsvibration, at det kan påvirke kroppen i højere grad end man vil tro. Der forekommer f.eks. flere og flere tilfælde, af børn med allergier og intolerens overfor forskellige fødevarer osv.

 

Her kommer en historie fra min egen familie:

Siden vores ældste søn var lille, observerede vi en ændring i hans adfærd, hver gang han spiste sukker. Han begyndte bogstavelig talt, at dreje rundt om sig selv, indtil at han blev så svimmel, at han faldt på numsen. Det var dengang til alles store fornøjelse, da det så ret sjovt ud. Som mor, vidste jeg dog, at det ikke var helt normalt, og derfor gik jeg i gang med at skære ned på hans sukkerindtag, dog uden at forbyde det helt. Da vi fik vores anden søn, tegnede det samme mønster sig.

 

En dag skulle vi for første gang over til nogle naboer, som vi lige havde lært at kende. Det var op til jul, og de havde sat æbleskiver, med puddersukker, marmelade, chokolade og slikskåle på bordet, sammen med varm kakao og saftevand. Da der var gået 20 minutter, begyndte vores drenge at opføre sig meget respektløst. De blev drilske og aggressive, og det var ikke længere muligt at få øjenkontakt med dem. På det tidspunkt kom der en stor følelse af skam op i mig. Jeg ville ikke have, at det første indtryk vores naboer skulle have af vores børn, var denne opførsel, som på ingen måde viste, hvem de var. Dagen efter skrev jeg en lang sms til dem om, hvordan jeg slet ikke kunne kende drengene dagen før, og at sukkeret måtte have påvirket dem til at blive så aldeles forfærdelige. Skam med skam på!

 

 

Først efter, at jeg havde arbejdet på denne skam i mig selv, opstod der, et år senere, en mulighed for at få fødevaretestet vores drenge. Det viste sig, at der var mange ting, de ikke kunne tåle, og sukker stod højt på listen!

 

Vis kroppen hele tiden skal arbejde med intolerenser, kan den hurtigt blive overbelastet. At regulere kroppens ubalancer, er helt klart med til at gøre livet lettere for den nye tids børn.

 

 

Dette kan også gøres i form af naturmedicin som homæopatiske dråber el. lign. Naturens egen medicin er meget god for den energi børnene kommer med. Den er meget nænsom, og støtter den energi, der tilstræbes. Mange voksne vil ikke have stærke reaktioner på naturmedicin, på grund af, at deres vibration ikke er nær så modtagelig. Derfor kan det tage tid for medicinen, at virke på dem. Den nye tids børn derimod, er så rene og åbne, at bare et par dråber, kan gøre en kæmpe forskel. Hvis du ønsker, at ændre dit barns adfærd ved hjælp af homæopatisk medicin, anbefaler jeg, at du også selv tager det, eller får hjælp på anden vis, for som sagt, så ændres der intet, før du selv har været igennem din egen process.

 

 

Nogle børn har så svært ved at være i verden, enten på grund at deres opdragelse, eller fordi at deres vibration er så høj, at den er helt uforenelig med deres omgivelser. For disse børn kan det måske ikke være nok, at forældrene ændrer adfærd, men de har også brug for en kærlig respektfuld tone i hverdagen, og nogle andre indlæringsformer end samfundet ellers tilbyder. Da man ikke kan være sikker på, at finde den slags alle steder, findes der institutioner, der specialiserer sig i den type børn. Det kan være guld værd, for nogle børn, at komme til et sted hvor accept og forståelse er nøgleordene. Her er det igen vigtigt, at forældrene lægger AL skam på hylden, og i stedet finder glæde ved, at deres barn er et sted, der passer rigtig godt til ham/hende. Disse børn er som regel de, med de aller ældste sjæle. De har valgt at gøre et stort indtryk i dette liv, så deres omverden, igennem deres situation, vil lære rigtig medfølelse at kende. Verden kan, via dem, lære en masse om accept og kærlighed til sig selv og andre. Disse børn holder de største lys. Her er virkelig noget at være stolt af!

 

 

Afslutningsvis vil jeg sige, at alle forældre gør det bedste de kan, med den bevidsthed de har! Det er samfundet, der ikke passer til den nye tids børn og ikke omvendt. Verden er ved at åbne øjnene for, at vi alle er forskellige, og accepten er på vej ind. Gør dit eget bevidsthedsarbejde, og hvis du er tålmodig lidt endnu, så vil du se, at de, der vil transformere denne verden er den nye tids vidunderlige børn!

 

 

  

Herunder er en liste over behandlere, som jeg mener er nogle af de dygtigste i Danmark:

 

Spirituelle vejledere og healere -mest til voksne:

 Pia Felding:

http://www.angel-healing.dk/

 

Ilse Johannesen:

http://www.dengyldnesol.dk/clairvoyance.htm

 

Fødevaretest:

Tine Marcussen:

http://www.klinik-lyspunkt.dk/allergi

 

http://www.genarrayt.dk/index.php/da/ (Har ikke selv prøvet dette, men det lyder interessant. Husk dog at blodprøver ikke altid er præcise, men sammen med en pulstest kan de give svar, som verden bedre vil acceptere i øjeblikket.)

 

Naturmedicin og spirituel behandling til børn og voksne:

Gitte Damgård:

http://www.dengyldnezone.dk/3502264

 

Alm. læge og speciallæge i homæopatisk medicin Eddie Jalving:

http://www.jalving.dk/kontakt.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.07 | 12:51

Hej Marie Louise

Jeg har søgt mange steder efter dig, da jeg gerne vil i kontakt med dig. Jeg ved ikke om denne vej virker, men nu prøver jeg.

Mvh. Søren

...
08.03 | 17:46

To ekstremt gode børnehaver i Fredensborg er: Skovlyset og Friheden. <3

...
08.03 | 17:45

Kære Ingrid. Tusinde TAK for din søde besked. Det varmer mig dybt i hjertet. <3 Kh Marie Louise Delphina

...
07.03 | 18:23

Kære Marie Louise!
Jeg og vore tre små børn storelsker din fine bog! Tak tak tak 😘
Kender du en skole/ børnehave for stjernebørn i Nordsjælland?!
K.h. I & små

...
Du kan lide denne side